Emma Karlsson

                     Du har ett liv, ett fattigt eller rikt.
                        Och det är inte någon annans likt.
                  Och du kan handskas med det ganska fritt.
                        Men ändå är det inte riktigt ditt...

 

 

Om jag hade ett ord        

att ge dig på vägen         

så skulle jag tiga             

och ge dig vägen istället

... och vid dikesrenen    

skulle ord blomma         

som ljusa tystnader ...   
                                                                            

                                                                            


Klubb:Licenssnitt:Antal 300:Spelar med:
IF STÅNGA00Right Hand
Best 3:Best 4:Best 6:Best 8:
6858981340
Telenummer:  Registrerad:
0703018320  a long time ago

Visitors

Lanetalk for users

Lanetalk Bowling

Lanetalk is an Bowling Portal, we give you Social Networking, Blogs, World News, Flash Games, Online Scoring, Videos and much more. Our services are open to everyone, free of charge!

 
Loading...