downloadLadda ner
 
Lars G
Where: Nässjö Bowling CenterGames: 4
When: 2017-10-06 15:03Total Score: 631
Duration: 61minAverage: 157.8
Shoot BreakdownResult Breakdown
Carry Nine or better Clean Frames Strike on Strike
Serie 1
Strikes: 2  Hål: 2  Tommrutor: 3Bana: 3  Speltid: 0min
Pin 4
9
/
19
Pin 5
9
/
37
Pin 3Pin 1
8
/
55
Pin 7Pin 2Pin 2
8
1
64
Strike
X
84
Pin 10Pin 6
8
/
103
Pin 10
9
/
121
Pin 7Pin 6Pin 7Pin 6
8
-
129
Pin 10Pin 10
9
-
138
Strike
X
Pin 9Pin 3Pin 1
7
157
Pin 9
2
Serie 2
Strikes: 1  Hål: 1  Tommrutor: 4Bana: 4  Speltid: 0min
Pin 5
9
/
18
Pin 7Pin 4Pin 4
8
1
27
Pin 10Pin 6
8
/
45
Pin 7Pin 4
8
/
65
Strike
X
85
Pin 10Pin 6
8
/
104
Pin 7Pin 7
9
-
113
Pin 7Pin 6Pin 7
8
1
122
Pin 9Pin 5
8
/
141
Pin 10
9
Pin 10
-
150
Serie 3
Strikes: 2  Hål: 2  Tommrutor: 3Bana: 5  Speltid: 0min
Strike
X
20
Pin 10Pin 6
8
/
39
Pin 4Pin 4
9
-
48
Pin 10
9
/
65
Pin 10Pin 7Pin 6Pin 10Pin 7Pin 6
7
-
72
Pin 10
9
/
88
Pin 10Pin 4Pin 2Pin 1
6
/
108
Strike
X
128
Pin 6
9
/
145
Pin 7Pin 5Pin 4
7
Pin 5
2
154
Serie 4
Strikes: 3  Hål: 1  Tommrutor: 6Bana: 6  Speltid: 0min
Pin 4Pin 4
9
-
9
Pin 10Pin 10
9
-
18
Strike
X
45
Strike
X
64
Pin 7Pin 6Pin 4Pin 6
7
2
73
Pin 4Pin 4
9
-
82
Pin 10Pin 6
8
/
102
Strike
X
121
Pin 10Pin 10
9
-
130
Pin 9Pin 6Pin 3Pin 1
6
Pin 9Pin 6
2
138
Totalpoäng: 631
Handicap: 8Consecutive Strikes: 2Consecutive Clean: 4Game Average: 157.8
Missade spärrkombinationer
Pin 10
4
Pin 4
3
Pin 7Pin 6
2
Pin 9Pin 6Pin 3Pin 1
1
Pin 9Pin 3Pin 1
1
Pin 7Pin 4
1
Pin 7Pin 2
1
Pin 10Pin 7Pin 6
1
Pin 7Pin 6Pin 4
1
Pin 7
1
Pin 7Pin 5Pin 4
1

iconsquad results

Jörgen P769
Leif H751
Torulf751
Ingemar S677
Curt T674
Bo L662
Lea632
Pok631
Sven L622
10 Lars G599

Lanetalk för användare

Lanetalk Bowling

Lanetalk Bowling är en portal för bowling, här kan du socialisera med bowlingvänner, läsa bloggar och nyheter, följa tävlingar via online scoring, titta på filmer och mycket mera.

 
Loading...