downloadLadda ner
 
Björn
Where: Harald's BowlingGames: 4
When: 2017-12-07 18:25Total Score: 772
Duration: 71minAverage: 193
Shoot BreakdownResult Breakdown
Carry Nine or better Clean Frames Strike on Strike
Serie 1
Strikes: 4  Hål: 0  Tommrutor: 2Bana: 6  Speltid: 18min
Pin 10
9
/
20
Strike
X
40
Pin 9Pin 3
8
/
60
Strike
X
89
Strike
X
109
Pin 7
9
/
128
Pin 6
9
/
148
Strike
X
164
Pin 8Pin 5Pin 4Pin 2Pin 8Pin 5Pin 4Pin 2
6
-
170
Pin 7
9
Pin 7
-
179
Serie 2
Strikes: 6  Hål: 1  Tommrutor: 2Bana: 6  Speltid: 16min
Pin 10Pin 7Pin 10Pin 7
8
-
8
Pin 8Pin 4Pin 2
7
/
28
Strike
X
58
Strike
X
87
Strike
X
107
Pin 4
9
/
126
Pin 5Pin 5
9
-
135
Strike
X
164
Pin 8Pin 5Pin 4Pin 2Strike
X
184
Pin 7
9
/
204
Strike
X
Serie 3
Strikes: 6  Hål: 1  Tommrutor: 3Bana: 6  Speltid: 17min
Pin 10Pin 7Strike
X
29
Strike
X
48
Pin 4Pin 4
9
-
57
Pin 8Pin 5Pin 8Pin 5
8
-
65
Strike
X
92
Strike
X
111
Pin 10Pin 7Pin 6Pin 7
7
2
120
Strike
X
140
Pin 4
9
/
160
Strike
X
Pin 10
9
179
Pin 10
-
Serie 4
Strikes: 6  Hål: 1  Tommrutor: 2Bana: 6  Speltid: 15min
Pin 10Pin 7Strike
X
20
Pin 4
9
/
39
Pin 10
9
/
56
Pin 10Pin 2Pin 1Pin 10
7
2
65
Strike
X
95
Strike
X
125
Pin 7Strike
X
155
Strike
X
182
Strike
X
201
Pin 10Pin 7Pin 6
7
Pin 7
2
210
Totalpoäng: 772
Handicap: 0Consecutive Strikes: 5Consecutive Clean: 8Game Average: 193
Missade spärrkombinationer
Pin 10Pin 7Pin 6
2
Pin 10Pin 7
1
Pin 4
1
Pin 8Pin 5
1
Pin 10Pin 2Pin 1
1
Pin 5
1
Pin 8Pin 5Pin 4Pin 2
1
Pin 7
1
Pin 10
1

iconsquad results

Micke900
Björn772

Lanetalk för användare

Lanetalk Bowling

Lanetalk Bowling är en portal för bowling, här kan du socialisera med bowlingvänner, läsa bloggar och nyheter, följa tävlingar via online scoring, titta på filmer och mycket mera.

 
Loading...