downloadLadda ner
 
Lasse O
Where: NBC GullmarsplanGames: 11
When: 2018-06-13 19:12Total Score: 1655
Duration: 95minAverage: 150.5
Shoot BreakdownResult Breakdown
Carry Nine or better Clean Frames Strike on Strike
Serie 1
Strikes: 4  Hål: 2  Tommrutor: 3Bana: 3  Speltid: 0min
Pin 10Pin 9Pin 6Pin 5Pin 3Pin 2Pin 1Pin 10
3
6
9
Strike
X
29
Pin 7Pin 5Pin 4Pin 2
6
/
49
Strike
X
67
Pin 8Pin 3Pin 1Pin 8Pin 1
7
1
75
Strike
X
104
Strike
X
124
Pin 4
9
/
142
Pin 10Pin 3
8
/
160
Pin 10Pin 7
8
Pin 7
1
169
Serie 2
Strikes: 4  Hål: 0  Tommrutor: 2Bana: 3  Speltid: 0min
Pin 7
9
/
17
Pin 10Pin 6Pin 3
7
/
37
Strike
X
53
Pin 10Pin 9Pin 6Pin 3Pin 10Pin 9Pin 6Pin 3
6
-
59
Pin 7
9
/
76
Pin 4Pin 2Pin 1Pin 1
7
2
85
Strike
X
105
Pin 10Pin 6
8
/
125
Strike
X
152
Strike
X
Pin 5Pin 4Pin 2
7
170
Pin 4Pin 2
1
Serie 3
Strikes: 5  Hål: 0  Tommrutor: 3Bana: 3  Speltid: 0min
Pin 10Pin 10
9
-
9
Pin 10Pin 4Pin 2Pin 1Pin 10
6
3
18
Pin 10
9
/
38
Pin 10Pin 9Pin 6Pin 3Strike
X
57
Pin 7Pin 4Pin 7
8
1
66
Pin 1Strike
X
96
Strike
X
125
Strike
X
145
Pin 10
9
/
164
Pin 4
9
/
184
Strike
X
Serie 4
Strikes: 1  Hål: 6  Tommrutor: 5Bana: 3  Speltid: 0min
Pin 8Pin 7Pin 2Pin 1
6
/
17
Pin 10Pin 7Pin 4Pin 10Pin 7Pin 4
7
-
24
Pin 5
9
/
40
Pin 10Pin 7Pin 6Pin 3
6
/
57
Pin 7Pin 6Pin 4Pin 6Pin 4
7
1
65
Pin 10Pin 3
8
/
81
Pin 10Pin 7Pin 6Pin 4Pin 7Pin 4
6
2
89
Pin 6Pin 6
9
-
98
Pin 10Pin 7Pin 6Pin 3Pin 10Pin 7Pin 6Pin 3
6
-
104
Strike
X
Pin 7
9
123
Pin 7
-
Serie 5
Strikes: 2  Hål: 1  Tommrutor: 4Bana: 3  Speltid: 0min
Pin 10Pin 6
8
/
19
Pin 4Pin 4
9
-
28
Strike
X
48
Pin 10Pin 3
8
/
68
Pin 6Pin 4Strike
X
88
Pin 10
9
/
107
Pin 10Pin 10
9
-
116
Pin 10Pin 6
8
/
135
Pin 10Pin 10
9
-
144
Pin 6Pin 3
8
Pin 3
1
153
Serie 6
Strikes: 1  Hål: 3  Tommrutor: 4Bana: 3  Speltid: 0min
Strike
X
20
Pin 4Pin 2Pin 1
7
/
39
Pin 10Pin 10
9
-
48
Pin 10Pin 6
8
/
67
Pin 6Pin 6
9
-
76
Pin 7Pin 6Pin 4Pin 6
7
2
85
Pin 10Pin 6
8
/
103
Pin 10Pin 9Pin 10
8
1
112
Pin 2Pin 1
8
/
131
Pin 6
9
/
149
Pin 10Pin 3
8
Serie 7
Strikes: 1  Hål: 1  Tommrutor: 6Bana: 3  Speltid: 0min
Strike
X
20
Pin 10
9
/
39
Pin 4Pin 4
9
-
48
Pin 5Pin 1Pin 5Pin 1
8
-
56
Pin 10Pin 6Pin 3Pin 10Pin 6Pin 3
7
-
63
Pin 10Pin 6
8
/
81
Pin 10Pin 9Pin 9
8
1
90
Pin 10Pin 10
9
-
99
Pin 10Pin 6
8
/
113
Pin 10Pin 6Pin 5Pin 3Pin 2Pin 1
4
Pin 10Pin 6
4
121
Serie 8
Strikes: 2  Hål: 2  Tommrutor: 3Bana: 3  Speltid: 0min
Pin 10
9
/
18
Pin 9Pin 5
8
/
36
Pin 9Pin 3Pin 9Pin 3
8
-
44
Pin 6Pin 4Pin 4
8
1
53
Pin 10Pin 6Pin 3Strike
X
71
Pin 10Pin 9Pin 8Pin 7Pin 6Pin 5Pin 4Pin 3Pin 2Pin 1Pin 10Pin 6
-
8
79
Pin 3Pin 1
8
/
96
Pin 5Pin 4Pin 2
7
/
114
Pin 7Pin 4
8
/
132
Pin 10Pin 3
8
/
152
Strike
X
Serie 9
Strikes: 3  Hål: 1  Tommrutor: 4Bana: 3  Speltid: 0min
Pin 7Pin 2Pin 1Pin 1
7
2
9
Pin 6
9
/
27
Pin 7Pin 3Pin 7
8
1
36
Pin 4Strike
X
56
Pin 10Pin 6
8
/
66
Pin 10Pin 9Pin 8Pin 7Pin 6Pin 5Pin 4Pin 3Pin 2Pin 1Pin 6
-
9
75
Strike
X
95
Pin 3
9
/
115
Strike
X
134
Pin 8Pin 5Pin 4Pin 2
6
Pin 8
3
143
Serie 10
Strikes: 3  Hål: 2  Tommrutor: 4Bana: 3  Speltid: 0min
Pin 1Strike
X
19
Pin 8Pin 3Pin 1Pin 8
7
2
28
Pin 7Strike
X
48
Pin 4Pin 2Pin 1
7
/
66
Pin 10Pin 6Pin 10
8
1
75
Pin 6Pin 3Pin 3
8
1
84
Pin 5Pin 4
8
/
101
Pin 4Pin 2Pin 1Pin 1
7
2
110
Pin 10
9
/
130
Strike
X
Pin 10Pin 3
8
149
Pin 10
1
Serie 11
Strikes: 3  Hål: 1  Tommrutor: 4Bana: 3  Speltid: 0min
Pin 1Strike
X
18
Pin 7Pin 5Pin 4Pin 2Pin 7Pin 4
6
2
26
Pin 7Strike
X
46
Pin 10
9
/
64
Pin 6Pin 3Pin 3
8
1
73
Pin 9
9
/
93
Strike
X
111
Pin 10Pin 9Pin 8Pin 7Pin 6Pin 5Pin 4Pin 3Pin 2Pin 1Pin 10Pin 6
-
8
119
Pin 10Pin 6
8
/
135
Pin 10Pin 7Pin 6Pin 4
6
Pin 10Pin 6Pin 4
1
142
Totalpoäng: 1655
Handicap: 0Consecutive Strikes: 3Consecutive Clean: 6Game Average: 150.5
Missade spärrkombinationer
Pin 10
5
Pin 6Pin 3
3
Pin 10Pin 9Pin 8Pin 7Pin 6Pin 5Pin 4Pin 3Pin 2Pin 1
3
Pin 7Pin 6Pin 4
2
Pin 6
2
Pin 4Pin 2Pin 1
2
Pin 4
2
Pin 10Pin 7Pin 6Pin 4
2
Pin 8Pin 3Pin 1
2
Pin 10Pin 9
2
Pin 5Pin 1
1
Pin 5Pin 4Pin 2
1
Pin 6Pin 4
1
Pin 7
1
Pin 7Pin 4
1
Pin 10Pin 3
1
Pin 10Pin 9Pin 6Pin 5Pin 3Pin 2Pin 1
1
Pin 10Pin 6Pin 3
1
Pin 10Pin 6
1
Pin 7Pin 2Pin 1
1
Pin 10Pin 4Pin 2Pin 1
1
Pin 10Pin 7Pin 4
1
Pin 7Pin 5Pin 4Pin 2
1
Pin 10Pin 7Pin 6Pin 3
1
Pin 9Pin 3
1
Pin 10Pin 7
1
Pin 7Pin 3
1
Pin 10Pin 6Pin 5Pin 3Pin 2Pin 1
1
Pin 10Pin 9Pin 6Pin 3
1
Pin 8Pin 5Pin 4Pin 2
1

iconsquad results

Lasse O1655

Lanetalk för användare

Lanetalk Bowling

Lanetalk Bowling är en portal för bowling, här kan du socialisera med bowlingvänner, läsa bloggar och nyheter, följa tävlingar via online scoring, titta på filmer och mycket mera.

 
Loading...